close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OGŁOSZENIA

 • SZANOWNI PAŃSTWO!

  UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 01-08 STYCZNIA 2017 ROKU KONSULAT GENERALNY RP BĘDZIE NIECZYNNY.

   

  KOMUNIKAT

   

  W związku z pojawieniem się przypadków ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF)  na obszarach na wschód od Polski, polskie służby celne zostały zobowiązane do bardzo ścisłego przestrzegania treści rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 206/2009 z dnia 05.03.2009 w sprawie wprowadzenia do Wspólnoty osobistych przesyłek  produktów pochodzenia zwierzęcego.

   

   

  PRZEKRACZANIE GRANICY ROSYJSKO-BIAŁORUSKIEJ - INFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

   

  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach.

  Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA ), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i Ukrainą (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE).

  KG RP w Kaliningradzie rekomenduje dla wjazdu do Rosji i wyjazdu trasę przez Łotwę.

   

  KOMUNIKAT

   

  Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie informuje, iż  od 14 września 2015 r. nie prowadzi akredytacji firm turystycznych.

   


   

  KOMUNIKAT

   

  PRZEDSTAWICIELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

  KOMUNIKAT PRASOWY

   

  W odpowiedzi na często zadawane pytania, Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Federacji Rosyjskiej przekazuje następujące informacje.

  Nie wprowadzono żadnych ograniczeń wizowych w odniesieniu do obywateli Federacji Rosyjskiej podróżujących do UE. Państwa członkowskie UE nadal przyjmują obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy przyjeżdżają w celach turystycznych, w interesach lub innym celu. Państwa członkowskie UE rozpatrują wnioski wizowe w normalnym trybie, pomimo faktu, iż w stosunku do 33 osób Unia Europejska wprowadziła ograniczenia na wjazd. Unia Europejska nie uznaje aneksji Krymu do Federacji Rosyjskiej.

   

  Linki (wykaz osób, wobec których zastosowanie mają środki ograniczające):

  - Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity,
  sovereignty and independence of Ukraine

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.078.01.0006.01.ENG

   

  - Council Implementing Regulation (EU) No 284/2014 of 21 March 2014 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty
  and independence of Ukraine

  http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?qid=1396529738106&uri=CELEX:32014R0284

   


   

  INFORMACJA

   

  Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie informuje, że zgodnie z ustawą federalną z 23 lipca 2013 r. o nr 114, art.27 pkt.11: Nie zezwala się na wjazd do Federacji Rosyjskiej cudzoziemcowi lub bezpaństwowcowi w przypadku, jeśli cudzoziemiec lub bezpaństwowiec niejednokrotnie (dwa lub więcej razy) w ciągu jednego roku był pociągany do odpowiedzialności administracyjnej za wykroczenia administracyjne (w tym np. dwa drogowe), związane z zakłóceniem ładu społecznego i bezpieczeństwa publicznego, bądź ze złamaniem zasad pobytu (zamieszkania) cudzoziemców lub bezpaństwowców w Federacji Rosyjskiej albo trybu świadczenia pracy na terytorium Federacji Rosyjskiej. Powyższy zakaz wjazdu do FR obowiązuje przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ostatniego orzeczenia o pociągnięciu do odpowiedzialności administracyjnej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: