close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OPIEKA KONSULARNA

 •  

  Konsulat podejmuje interwencje w przypadku naruszenia praw obywateli RP na terytorium Obwodu kaliningradzkiego FR.

   

  Konsulat udziela także pomocy w nagłych, losowych wypadkach obywatelom polskim, znajdującym się na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego FR.

   

  W przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia losowego (wypadek, aresztowanie, kradzież dokumentów, biletów, pieniędzy, itp.) można zwracać się bezpośrednio do dyżurnego pracownika konsulatu. W tym celu czynny jest całodobowy numer telefonu: +7 4012 976440

   

  TELEFON DYŻURNY  poza godzinami pracy urzędu:  +7 962 260 4388

   

  UWAGA: Konsulat podejmuje interwencje jedynie w ramach przepisów określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem państwa urzędowania.


  Udzielana pomoc jest uzależniona każdorazowo od rodzaju sprawy i sytuacji obywatela polskiego. Każde działanie konsula nie może jednak naruszać obowiązujących przepisów prawa polskiego, rosyjskiego i międzynarodowego.

  W przypadku zatrzymania lub aresztowania obywatela polskiego przez władze miejscowe konsul nawiązuje kontakt z władzami śledczymi oraz samym zatrzymanym. Ustala, czy nie jest traktowany gorzej niż obywatele rosyjscy, może również wskazać adwokatów, którzy współpracują z placówką w przypadku, gdy zatrzymany nie chce korzystać z usług prawnika z urzędu. Konsul dostarcza zatrzymanemu środki czystości, prasę polską oraz środki finansowe wpłacone na konto MSZ RP na rzecz obywatela pozbawionego wolności celem uiszczenia kary grzywny, kaucji lub kosztów postępowania.

  Konsulat wydaje paszporty tymczasowe na powrót do kraju osobom, które utraciły swój paszport 10-letni oraz tym, którzy starają się o wydanie nowego paszportu 10-letniego z powodu przekroczenia daty ważności lub wyczerpania wolnego miejsca na wpisy.

  W uzasadnionych przypadkach konsul udziela pomocy obywatelowi polskiemu w trakcie jego pobytu w szpitalu oraz w załatwianiu spraw związanych z jego powrotem do kraju po wyjściu ze szpitala. Konsulat nie reguluje jednak rachunków za udzieloną pomoc lekarską i transport chorego, jej koszty w całości obciążają instytucję ubezpieczeniową lub bezpośrednio obywatela, który skorzystał z pomocy.

  W razie wyjątkowej konieczności konsulat może udzielić obywatelowi polskiemu drobnej pomocy finansowej wyłącznie na pokrycie kosztów powrotu do RP. Kwota udzielonej pomocy finansowej podlega zwrotowi bezzwłocznie po powrocie do Kraju. W OK działają także instytucje zajmujące się przekazywaniem pieniędzy za granicę.

  Informujemy również, że podejmowanie prób wydobycia jakichkolwiek dokumentów pochodzących sprzed 1946 roku jest nieskuteczne, według strony rosyjskiej z powodu zniszczenia w trakcie działań wojennych zasobów archiwalnych znajdujących się na terenie obecnego miasta Kaliningrad.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: