close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • POLONIA

 •  

  Według danych Kaliningradzkiego Obwodowego Urzędu Statystycznego na terenie Obwodu Kaliningradzkiego zamieszkuje ok. 4,5 tys. osób narodowości polskiej. Nieoficjalne dane pochodzące z parafii katolickich w całym Obwodzie podają liczbę 10,5 tys. osób przyznających się do polskich korzeni. Polska społeczność w OK jest zróżnicowana pod względem pochodzenia, poczucia przynależności narodowej, a zwłaszcza znajomości języka. Część tej grupy stanowią potomkowie dawnych dziewiętnastowiecznych polskich zesłańców, rodzin mieszanych. Trzon polskiej społeczności to głównie osoby przesiedlone z dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej, ich rodziny i potomkowie. Grupa ta zachowała w dużej mierze znajomość języka polskiego, polskie tradycje i katolicką świadomość religijną. Nieliczną grupę stanowią ci, którzy przybyli na te ziemie w 1945 r. w przekonaniu, że będzie tu województwo królewieckie i jesienią 1945 r. okazało się, że mieszkają po rosyjskiej stronie granicy.

   

  Jako pierwszy aktywizacją społeczności polskiej zajął się Ksiądz Prałat Jerzy Steckiewicz, obecnie proboszcz parafii katolickiej im. Św. Wojciecha - Adalberta w Kaliningradzie. Jesienią 1992 r. powstała w Kaliningradzie organizacja społeczno-kulturalna mniejszości polskiej Wspólnota Kultury Polskiej (WKP). Miejscem spotkań organizacji są pomieszczenia biblioteki przy parafii katolickiej oraz Konsulat Generalny RP. W następnych latach powołane zostały w Oziersku, Czerniachowsku, Gusiewie i Bałtijsku lokalne organizacje polonijne, które grupują różne środowiska, w tym osoby z Kazachstanu.

   

  Środowisko polskie w Oziersku otrzymało w maju 2000 r. swoją własną siedzibę, Dom Polski zakupiony ze środków Senatu RP i wyremontowany siłami własnymi. Na przełomie 2006 i 2007r. przeszedł on gruntowny remont sfinansowany przez Wspólnotę Polską. Polacy w Obwodzie mają możliwość odbierania polskich programów telewizyjnych i radiowych.


  Organizacje Polonijne działające w Obwodzie Kaliningradzkim

   

  Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl w zakładce Prawo oświatowe – opinie i stanowisko MEN) zostało opublikowane stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące podstaw prawnych przyjmowania do polskich szkół publicznych obywateli polskich powracających z zagranicy i cudzoziemców.

   

  Zgodnie z tym stanowiskiem do odpowiednich klas publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę (klasę, etap edukacji) za granicą lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, na podstawie świadectwa wystawionego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce. Świadectwo wydane przez szkołę za granicą nie musi być zatem nostryfikowane.

   

  Obowiązek przedstawienia świadectwa ukończenia szkoły (klasy) ukończonej za granicą dotyczy również cudzoziemca, który zamierza podjąć naukę w szkole publicznej w Polsce. Również i w tym przypadku nie ma konieczności przedstawiania nostryfikowanego świadectwa, chyba że cudzoziemiec wystąpił o nią z własnej woli i posiada już nostryfikowany dokument.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: