close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • KOMUNIKATY

  • 7 sierpnia 2017

    Informacja dla kandydatów na studia w Polsce w ramach stypendium Rządu RP dla osób polskiego pochodzenia.

    Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej uprzejmie informuje, iż wszelkie sprawy związane z tegoroczną rekrutacją, np. rezygnacja z kursu przygotowawczego, zmiana kierunku studiów, zmiana odbywania kursu przygotowawczego itp. muszą wpłynąć do BUWiWM w terminie do 25 sierpnia br. Osoby rezygnujące z kursu przygotowawczego we własnym zakresie ubiegają się o przyjęcie na polskie uczelnie w trybie przewidzianym dla cudzoziemców, a następnie przekazują do BUWiWM decyzję o przyjęciu.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: